PN-EN ISO 3233-2:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych, w procentach -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pomalowanych płytek do badań do oznaczania zawartości substancji nielotnych zgodnie z ISO 3251 i oznaczania gęstości suchej powłoki na podstawie zasady Archimedesa

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania objętości substancji nielotnych (NVv) w wyrobach lakierowych przez oznaczanie praktycznej gęstości suchej powłoki. Niniejszą metodą oznacza się objętość, w procentach, substancji nielotnych w farbach, lakierach i produktach podobnych przez pomiar gęstości suchej powłoki dla każdego ustalonego zakresu temperatury i czasu schnięcia lub utwardzania. Zawartość substancji nielotnych oznacza się zgodnie z ISO 3251.

Wykorzystując wyniki objętości substancji nielotnych, otrzymane zgodnie z niniejszą częścią ISO 3233, możliwe jest obliczenie praktycznej wydajności wyrobów lakierowych.

W niniejszej metodzie dodatkowo ustalono kształt płytek dla tych opisanych w ISO 3233-1; metoda jest odpowiednia dla wszystkich produktów, które mają być nakładane przez malowanie zanurzeniowe.

Niniejszy dokument nie jest odpowiedni dla wyrobów lakierowych w których przekroczone jest krytyczne stężenie objętościowe pigmentów (CPVC).

Istniejące metody oznaczania zawartości substancji nielotnych i objętości substancji nielotnych podano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3233-2:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych, w procentach -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pomalowanych płytek do badań do oznaczania zawartości substancji nielotnych zgodnie z ISO 3251 i oznaczania gęstości suchej powłoki na podstawie zasady Archimedesa
Data publikacji 10-03-2020
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 3233-2:2019 [IDT], ISO 3233-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3233-2:2014-10 - wersja angielska
ICS 87.040