PN-EN ISO 3146:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie charakterystyki topnienia polimerów semikrystalicznych (temperatury topnienia lub zakresu topnienia) metodą rurki kapilarnej i metodą mikroskopu polaryzacyjnego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono dwie metody oceny topnienia polimerów semikrystalicznych.
a) Metoda A: Rurka kapilarna
Metoda ta oparta jest na zmianach kształtu polimeru. Ma ona zastosowanie do wszystkich polimerów semikrystalicznych i ich związków.
UWAGA 1 Metoda A może być również przydatna do oceny mięknięcia niekrystalicznych ciał stałych.
b) Metoda B: Mikroskop polaryzacyjny
Metoda ta jest oparta na zmianach właściwości optycznych polimeru. Ma ona zastosowanie do polimerów zawierających fazę krystaliczną z dwójłomnością. Może ona nie być odpowiednia dla kompozytów polimerowych zawierających pigmenty i/lub inne dodatki, które mogą zakłócać dwójłomność polimerowej strefy krystalicznej.
UWAGA 2 Inna metoda mająca zastosowanie do polimerów semikrystalicznych jest opisana w ISO 11357-3.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3146:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie charakterystyki topnienia polimerów semikrystalicznych (temperatury topnienia lub zakresu topnienia) metodą rurki kapilarnej i metodą mikroskopu polaryzacyjnego
Data publikacji 08-09-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 3146:2022 [IDT], ISO 3146:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3146:2002 - wersja polska, PN-EN ISO 3146:2002/AC:2003 - wersja polska, PN-EN ISO 3146:2002/Ap1:2003 - wersja polska
ICS 83.080.01