PN-EN ISO 28921-2:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Armatura przemysłowa -- Armatura zaporowa do zastosowań w niskich temperaturach -- Część 2: Badania typu

Zakres

W niniejszej części ISO 28921 określono wymagania dotyczące badań typu armatury zaporowej do zastosowań w niskich temperaturach wykonywanych w celu sprawdzenia działania armatury w niskich temperaturach od -50 °C do -196 °C.
UWAGA Średnice nominalne (DN), nominalne średnice rur (NPS), ciśnienie nominalne (PN) i klasy są ujęte w ISO 28921 1.
Niniejsza część ISO 28921 nie ma zastosowania do oceny napędów armatury, jeżeli nie są one integralną częścią armatury.
Armatura podczas badań może być sterowana ręcznie lub za pomocą napędu. Wpływ parowania/oparów zimnego gazu podczas badań jest brany pod uwagę zwłaszcza wtedy, gdy napęd jest zamontowany bezpośrednio na stanowisku badawczym z zimnymi gazami przenikającymi do napędu.
Niniejsza część ISO 28921 nie dotyczy armatury do zastosowań kriogenicznych, zaprojektowanej zgodnie z ISO 21011, stosowanej do zbiorników kriogenicznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 28921-2:2017-04 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Armatura zaporowa do zastosowań w niskich temperaturach -- Część 2: Badania typu
Data publikacji 07-04-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN ISO 28921-2:2017 [IDT], ISO 28921-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12567:2004 - wersja polska
ICS 23.060.01