PN-EN ISO 28921-1:2022-10 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Armatura przemysłowa -- Armatura zaporowa do zastosowań w niskich temperaturach -- Część 1: Projektowanie, wytwarzanie i badania fabryczne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące konstrukcji, wymiarów, materiałów, wytwarzania i badań fabrycznych zasuw, zaworów grzybkowych o kadłubie kulistym, kurków kulowych/czopowych oraz przepustnic stosowanych jako armatura zaporowa i zwrotna do zastosowań w niskich temperaturach.
Niniejszy dokument dotyczy armatury zaporowej przeznaczonej do stosowania w niskich i kriogenicznych temperaturach, gdzie obliczeniowa niska temperatura robocza wynosi od -50 °C do -196 °C.
Niniejszy dokument nie dotyczy armatury do zastosowań kriogenicznych, zaprojektowanej zgodnie z ISO 21011, stosowanej do zbiorników kriogenicznych.
W przypadku, gdy wymagania niniejszego dokumentu różnią się od wymagań podanych w normach wyrobu, zastosowanie mają wymagania podane w tym dokumencie.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do armatury z kadłubem, pokrywą, pokrywą wydłużoną lub pokrywą wykonaną z materiałów metalowych.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
- armatury o wymiarach nominalnych DN:
10; 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1 000; 1 050; 1 200; 1 350; 1 400; 1 500; 1 600; 1 650; 1 800.
- armatury odpowiadającej nominalnym wymiarom rury NPS: ⅜; ½; ¾; 1; 1 ¼; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 48; 54; 56; 60; 64; 66; 72,
i dotyczy armatury z oznaczeniami ciśnienia:
- PN 16; 25; 40; 100; 160; 250; 400;
- Klasy 150; 300; 600; 800; 900; 1 500; 2 500.
UWAGA Nie wszystkie kombinacje typów i wielkości są odpowiednie do wszystkich zakresów ciśnień znamionowych.
Niniejszy dokument nie dotyczy zaworów bezpieczeństwa i zaworów regulacyjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 28921-1:2022-10 - wersja angielska
Tytuł Armatura przemysłowa -- Armatura zaporowa do zastosowań w niskich temperaturach -- Część 1: Projektowanie, wytwarzanie i badania fabryczne
Data publikacji 20-10-2022
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN ISO 28921-1:2022 [IDT], ISO 28921-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 28921-1:2017-04 - wersja angielska
ICS 23.060.01