PN-EN ISO 28706-3:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 28706-3:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie odporności na korozję chemiczną -- Część 3: Oznaczanie odporności na działanie ciekłych alkaliów z użyciem zbiornika sześciokątnego

Zakres

Opisano metodę oznaczania odporności płaskich powierzchni emalii szklistych i porcelanowych na działanie ciekłych alkaliów w temperaturach pomiędzy 25 oC i 95 oC. Roztwór testowy zawiera ortofosforan dwusodowy, węglan sodu, nadtlenoboran sodu, krzemian sodu i alkilosulfonian sodu. Emaliowaną powierzchnię próbki wystawia się na działanie roztworu testowego w sześciokątnym zbiorniku, w ustalonych warunkach czasu i temperatury. Oznacza się ubytek masy z tej powierzchni i oblicza stratę masy na jednostkę powierzchni

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 28706-3:2011 - wersja angielska
Tytuł Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie odporności na korozję chemiczną -- Część 3: Oznaczanie odporności na działanie ciekłych alkaliów z użyciem zbiornika sześciokątnego
Data publikacji 28-09-2011
Data wycofania 27-03-2018
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 28706-3:2011 [IDT], ISO 28706-3:2008 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14483-3:2005 - wersja polska
ICS 25.220.50
Zastąpiona przez PN-EN ISO 28706-3:2018-03 - wersja angielska