PN-EN 62056-1-0:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 1-0: Zarys normalizacji pomiarów inteligentnych

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62056 dostarcza informacji dotyczących przypadków zastosowania pomiarów inteligentnych oraz architektury wspieranej przez szereg norm IEC 62056 DLMS/COSEM opisujących wymianę danych w pomiarach energii elektrycznej. W niniejszej normie przedstawiono zarys normalizacji obejmujący:
• zasady, według których należy opracowywać normy;
• sposoby, jakimi należy rozszerzać istniejące normy, aby wspierać nowe przypadki zastosowań i dostosowywać nowe technologie komunikacji przy jednoczesnym utrzymaniu spójności;
• aspekty uniwersalności transmisyjnej i bezpieczeństwa informacji.
Niniejsza norma dostarcza również wskazówek co do wyboru odpowiednich norm dla określonego interfejsu w danym systemie pomiarów inteligentnych.
Inne aspekty pomiarów objęte zakresem komitetu TC13, jak wymagania metrologiczne, badania, bezpieczeństwo i niezawodność, pozostają poza zakresem niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62056-1-0:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Wymiana danych w pomiarach energii elektrycznej -- Zespół DLMS/COSEM -- Część 1-0: Zarys normalizacji pomiarów inteligentnych
Data publikacji 26-08-2015
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 71, Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych
Wprowadza EN 62056-1-0:2015 [IDT], IEC 62056-1-0:2014 [IDT]
ICS 17.220.20, 35.240.60, 91.140.50