PN-EN ISO 28706-3:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie odporności na korozję chemiczną -- Część 3: Oznaczanie odporności na działanie ciekłych alkaliów z użyciem zbiornika sześciokątnego lub butelki szklanej czworokątnej

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę oznaczania odporności elementów pokrytych emaliami szklistymi i porcelanowymi na działanie ciekłych alkaliów w temperaturach pomiędzy 25 °C i 95 °C. Aparaturę stanowi zbiornik sześciokątny na sześć emaliowanych próbek lub butelka szklana czworokątna na cztery emaliowane próbki, które poddaje się równoczesnemu badaniu.
UWAGA 1 Można oznaczyć odporność na działanie dowolnej cieczy alkalicznej. Jednakże przedstawiona metoda badania była pierwotnie stosowana do oznaczania odporności na działanie gorących roztworów detergentów, z zakresu neutralnego i alkalicznego, używanych do prania tkanin.
UWAGA 2 Ponieważ skład detergentów jest przedmiotem ciągłych zmian, określono standardowy roztwór testowy, który, ze względu na jego alkaliczność, własności zwilżające i kompleksotwórcze, może być uważany za roztwór o składzie typowym dla detergentów obecnych na rynku. Wartość pH i zasadowość standardowego roztworu testowego zależą od proporcji obecnych w roztworze tripolifosforanu sodowego, węglanu sodu i nadtlenoboranu sodu; tripolifosforan sodowy działa jednocześnie jako środek kompleksotwórczy. Własności zwilżające standardowego roztworu testowego uzyskuje się przez dodanie alkilosulfonianu. Wyższa zawartość nadtlenoboranu sodu nie jest konieczna, ponieważ wpływ tlenu na emalię nie jest istotny, a wzrost zawartości nadtlenoboranu nie powoduje żadnych znaczących zmian alkaliczności standardowego roztworu testowego. Badanie różnych emalii przy użyciu niniejszego standardowego roztworu testowego i innych roztworów testowych (w tym 5 % roztworu pirofosforanu sodowego) uzasadnia stosowanie niniejszego standardowego roztworu testowego do oznaczania odporności emalii na działanie gorących roztworów detergentów.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 28706-3:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Emalie szkliste i porcelanowe -- Oznaczanie odporności na korozję chemiczną -- Część 3: Oznaczanie odporności na działanie ciekłych alkaliów z użyciem zbiornika sześciokątnego lub butelki szklanej czworokątnej
Data publikacji 27-03-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 106, Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych
Wprowadza EN ISO 28706-3:2018 [IDT], ISO 28706-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 28706-3:2011 - wersja angielska
ICS 25.220.50