PN-B-06714-51:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości żelaza czynnego

Zakres

Podano procedurę przeprowadzania do roztworu kwasu solnego związków żelaza znajdujących się na powierzchni kruszywa minelanego a następnie miareczkowe oznaczanie jonów żelaza. Norma dotyczy kruszyw mineralnych przeznaczonych dla budownictwa, drogownictwa, kolejnictwa i potrzeb gospodarki komunalnej z wyłączeniem kruszyw ze skał węglanowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-06714-51:1990 - wersja polska
Tytuł Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości żelaza czynnego
Data publikacji 20-09-1990
Data wycofania 08-10-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
ICS 91.100.15