PN-EN ISO 25980:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Przezroczyste zasłony spawalnicze, taśmy i ekrany do procesów spawania łukowego

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania bezpieczeństwa dla przezroczystych kurtyn spawalniczych, taśm i ekranów używanych dla osłony stanowisk pracy od ich otoczenia, kiedy są stosowane procesy łukowego spawania. Są one zaprojektowane do ochrony ludzi, którzy nie są zaangażowani w procesie spawania, od emisji niebezpiecznego promieniowania od spawania łukowego i odprysków. Kurtyny spawalnicze, taśmy i ekrany określone w niniejszej normie nie są przeznaczone do zastąpienia filtrów spawalniczych. Dla zamierzonej obserwacji łuku spawalniczego zaleca się zastosowanie innych środków ochronnych. Niniejsza norma nie powinna być stosowana dla procesów spawania, w których stosowane jest promieniowanie laserowe. UWAGA Dla zwiększenia komfortu zaleca się zastosowanie ciemnych kurtyn lub taśm do wzajemnego oddzielania sąsiadujących stanowisk pracy

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 25980:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Przezroczyste zasłony spawalnicze, taśmy i ekrany do procesów spawania łukowego
Data publikacji 12-01-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 25980:2014 [IDT], ISO 25980:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1598:2011 - wersja angielska
ICS 25.160.10, 13.100