PN-EN ISO 22870:2017-02 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji

Zakres

W niniejszym dokumencie podano specyficzne wymagania, mające zastosowanie do badań wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem i jest przeznaczona do stosowania łącznie z ISO 15189. Wymagania niniejszego dokumentu mają zastosowanie do POCT wykonywanych w szpitalach, klinikach i przez organizacje opieki zdrowotnej prowadzące opiekę ambulatoryjną. Niniejszy dokument może być stosowany do pomiarów przezskórnych, analiz wydychanego powietrza oraz do monitorowania parametrów fizjologicznych in vivo. Badania własne pacjentów wykonywane w domu lub miejscach publicznych nie zostały uwzględnione, ale elementy niniejszego dokumentu mogą mieć zastosowanie. UWAGA Należy uwzględniać przepisy lokalne, regionalne i krajowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22870:2017-02 - wersja polska
Tytuł Badania w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) -- Wymagania dotyczące jakości i kompetencji
Data publikacji 20-06-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 22870:2016 [IDT], ISO 22870:2016 [IDT]
Dyrektywa 765/2008
Zastępuje PN-EN ISO 22870:2007 - wersja polska
ICS 03.120.10, 11.100.01