PN-EN 60947-5-5:2002/A2:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej

Zakres

W całym tekście uaktualniono powołania normatywne. Przeredagowano i uszczegółowiono tekst w punktach 3.9, 4.2.1, 4.4, 6.21, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.2, 7.4, 7.7.3 wraz z rysunkiem 1, 7.7.4, 7.7.5, 7.8.1. Przepisano na nowo punkt 5. Dodano nowy punkt 4.2.2 i 4.2.3, w których opisano nowy symbol wyłączania awaryjnego wraz z wytycznymi oznakowania dla poprawy bezpieczeństwa. Dodano punkt 6.6. Zmieniono tabelę 1 i 2 wraz dodatkowymi opisami uszczegółowiającymi wymagania zawarte w tabelach. Dodano bibliografię oraz nowy Załącznik A (normatywny) – Procedura określająca niezawodność danych odnoszących się do elektrycznych urządzeń zatrzymania awaryjnego w zastosowaniu do bezpieczeństwa funkcjonalnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60947-5-5:2002/A2:2017-05 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej
Data publikacji 27-11-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-5-5:1997/A2:2017 [IDT], IEC 60947-5-5:1997/AMD2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
ICS 29.130.20