PN-EN ISO 21922:2022-04 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Zawory -- Wymagania, badanie i znakowanie

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa, niektóre wymagania funkcjonalne oraz znakowanie zaworów i innych części składowych o podobnych korpusach, zwanych dalej zaworami, do stosowania w instalacjach chłodniczych, w tym w pompach ciepła.
W niniejszym dokumencie uwzględniono wymagania dla zaworów z przedłużkami.
W niniejszym dokumencie opisano procedurę, zgodnie z którą należy postępować podczas projektowania części zaworów poddawanych działaniu ciśnienia, a także kryteria, które należy stosować przy doborze materiałów.
W niniejszym dokumencie opisano metody, za pomocą których można w bezpieczny sposób uwzględnić zmniejszone wartości uderzenia w niskich temperaturach.
Niniejszy dokument stosuje się do projektowania korpusów i kołpaków ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa, w tym urządzeń z płytkami bezpieczeństwa, w odniesieniu do utrzymywania ciśnienia, ale nie stosuje się go do żadnych innych aspektów projektowania lub zastosowania ciśnieniowych urządzeń bezpieczeństwa.
Ponadto niniejszy dokument stosuje się do zaworów o maksymalnej temperaturze roboczej nieprzekraczającej 200 °C i najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu nieprzekraczającym 160 barów.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21922:2022-04 - wersja polska
Tytuł Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Zawory -- Wymagania, badanie i znakowanie
Data publikacji 10-01-2023
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN ISO 21922:2021 [IDT], ISO 21922:2021 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 12284:2005 - wersja polska
ICS 27.080, 27.200