PN-EN ISO 21904-1:2020-09 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania dotyczące urządzeń wentylacyjnych stosowanych do pochłaniania i separacji dymów generowanych przez spawanie i procesy pokrewne, np. spawanie łukowe lub cięcie termiczne. Niniejszy dokument określa również dane uzyskane z badań, które mają być oznaczone na urządzeniach pochłaniających. Dotyczy projektowania i produkcji części wyposażenia, w tym okapów do spawania, kanałów, zespołów filtrów, urządzeń wymuszających ruch powietrza, systemów informujących o niebezpiecznych operacjach i praktyk w miejscu pracy w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w odniesieniu do narażenia. Istotne zagrożenia są wymienione w punkcie 4. Norma nie obejmuje zagrożeń elektrycznych, mechanicznych i pneumatycznych. Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
— lokalnych systemów wentylacji wyciągowej (LEV) z wyłączeniem stołów roboczych;
— urządzeń mobilnych i stacjonarnych;
— sprzętu do separacji stosowany do spawania i procesów pokrewnych;
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
— systemów ogólnej wentylacji, uzupełniania powietrza lub wymuszania ruchu powietrza;
— systemów klimatyzacyjnych;
— pyłów szlifierskich.
Niniejszy dokument dotyczy systemów zaprojektowanych i wyprodukowanych po jej opublikowaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21904-1:2020-09 - wersja angielska
Tytuł Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 08-09-2020
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 21904-1:2020 [IDT], ISO 21904-1:2020 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 15012-4:2016-10 - wersja angielska
ICS 25.160.01, 13.040.40