PN-EN 60079-28:2015-12 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne

Zakres

Niniejsza część IEC 60079 określa wymagania, badania oraz znakowanie urządzeń emitujących promieniowanie optyczne, przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych. Norma obejmuje również urządzenia umiejscowione poza atmosferą wybuchową lub zabezpieczone rodzajem zabezpieczenia wyszczególnionym w IEC 60079-0, lecz które generują promieniowanie optyczne
z przeznaczeniem do wnikania w atmosferę wybuchową. Obejmuje ona grupy urządzeń I, II i III oraz poziomy EPL Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma i Mb.
Niniejsza norma zawiera wymagania dotyczące promieniowania optycznego w zakresie długości fal
od 380 nm do 10 um. Obejmuje ona następujące mechanizmy zapłonu:
- Promieniowanie optyczne jest pochłaniane przez powierzchnie lub cząstki powodując ich nagrzanie,
co w pewnych warunkach może doprowadzić do osiągnięcia temperatury, która spowoduje zapłon otaczającej atmosfery wybuchowej.
- W rzadkich przypadkach, bezpośrednie, wzbudzane laserowo wyładowanie przebijające gaz w ognisku mocnej wiązki, powodujące powstanie plazmy oraz fali uderzeniowej, działających ostatecznie jako źródło zapłonu. Procesy te mogą być wspomagane przez zastosowanie substancji stałej w pobliżu miejsca przebicia.
Niniejsza norma nie obejmuje zapłonu powodowanego przez promieniowanie nadfioletowe i przez absorpcję promieniowania w samej mieszaninie wybuchowej. Materiały absorbujące wybuchowe lub zawierające własny utleniacz, jak również katalityczne materiały absorbujące nie są objęte zakresem niniejszej normy.
Niniejsza norma określa wymagania dotyczące urządzeń przeznaczonych do stosowania w warunkach atmosferycznych.
Niniejsza norma dotyczy urządzeń światłowodowych oraz urządzeń optycznych, łącznie z diodami LED oraz laserami, z wyłączeniem urządzeń wymienionych niżej:
1) Niezgrupowanych rozbieżnych źródeł LED stosowanych na przykład jako wskaźniki trybu pracy urządzeń lub jako podświetlenia
2) Wszystkich opraw oświetleniowych (zamocowanych na stałe, przenośnych lub transportowalnych), lamp ręcznych i nahełmnych; przeznaczonych do zasilania sieciowego (z izolacją galwaniczną lub bez) lub zasilania z baterii
3) Źródeł promieniowania optycznego dla zastosowań EPL Mb, Gb lub Gc oraz Db lub Dc, spełniających ograniczenia dla klasy 1 zgodnie z IEC 60825-1
4) Jednowłóknowe lub wielowłóknowe kable światłowodowe nie będące częścią urządzenia światłowodowego
5) Zamknięte urządzenia w obudowie, która w pełni zatrzymuje promieniowanie optyczne i spełnia wymagania odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia wymaganego przez dany EPL

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-28:2015-12 - wersja polska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczne
Data publikacji 13-08-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-28:2015 [IDT], IEC 60079-28:2015 [IDT]
Dyrektywa 2014/34/EU
Zastępuje PN-EN 60079-28:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20