PN-EN ISO 20088-1:2017-01 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Określenie odporności materiałów izolacyjnych na rozlewy kriogeniczne -- Część 1: Fazy ciekłe

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę określania odporności na rozlewy cieczy kriogenicznej systemów ochrony przed rozlewami kriogenicznymi (CSP). Ma to zastosowanie, gdy systemy CSP są instalowane na stali węglowej i będą w kontakcie z cieczami kriogenicznymi.
Jako medium kriogeniczne stosowany jest ciekły azot, ponieważ ma on niższy punkt wrzenia niż ciekły gaz ziemny lub ciekły tlen i nie jest palny. Dodatkowo może on być bezpiecznie stosowany w badaniu.
Kolejne części normy będą obejmowały fazę pary oraz warunki narażenia na strumień.
Laboratorium badawcze jest odpowiedzialne za przeprowadzenie właściwej oceny ryzyka według miejscowych przepisów w celu uwzględnienia wpływu narażenia wyposażenia i personelu na ciekły i gazowy azot.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 20088-1:2017-01 - wersja polska
Tytuł Określenie odporności materiałów izolacyjnych na rozlewy kriogeniczne -- Część 1: Fazy ciekłe
Data publikacji 12-03-2024
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 2, Dystrybucji Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 20088-1:2016 [IDT], ISO 20088-1:2016 [IDT]
ICS 23.020.40