PN-EN 9300-120:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 120: Ustalona geometria CAD 3D z graficzną informacją o wyrobie i produkcji

Zakres

1.1 W zakresie
Niniejszy dokument ma zastosowanie do:
− przedstawianych wymiarów geometrycznych i tolerancji 3D oraz atrybutów adnotacji 3D;
− ich możliwego powiązania semantycznego z kształtem geometrycznym 3D;
− atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika, które są przyporządkowane do obiektów geometrycznych 3D lub na poziomie części.
Dla celów niniejszego dokumentu, definicja semantyczna jest na poziomie, który wspiera skojarzeniowe „równoczesne – zaznaczanie” w celu zobrazowania fragmentu geometrii, do której element PMI ma zastosowanie.
W niniejszej wersji technologia zastosowana do przechowywania tych informacji 3D jest oparta na prezentacji wykorzystującej polilinię i teselację. Prezentacja za pomocą polilinii stanowi konwersję linii prostych i krzywych wszystkich adnotacji 3D poprzez interfejsy STEP systemu CAD, łącznie z walidacją właściwości. Prezentacja za pomocą teselacji stanowi konwersję teselowanych krzywych i teselowanych ścian. Głównymi przypadkami użycia są certyfikacja i odpowiedzialność za wyrób w przypadku informacji statycznych, jednak ponowne użycie jest również możliwe po usunięciu poprzedniej PMI i utworzeniu nowej PMI (definicja w Rozdziale 3).
1.2 Poza zakresem
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
− interpretowanych maszynowo „odwzorowań” PMI;
− w jaki sposób przechowywać dodatkowe informacje:
- prawa majątkowe;
- formularz cech;
- cechy obróbki;
− zespołów CAD.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 9300-120:2024-04 - wersja angielska
Tytuł Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 120: Ustalona geometria CAD 3D z graficzną informacją o wyrobie i produkcji
Data publikacji 25-04-2024
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 9300-120:2023 [IDT]
ICS 01.110, 49.020, 35.240.30