PN-EN ISO 19353:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody identyfikacji zagrożeń pożarowych stwarzanych przez maszyny oraz prowadzenia oceny ryzyka. Podano podstawowe pojęcia i metodologię dotyczącą środków ochronnych do zapobiegania pożarom i ochrony przed pożarem, które należy zastosować na etapach projektowania i wytwarzania maszyn. Środki te uwzględniają użytkowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem i możliwe do przewidzenia niewłaściwe ich użytkowanie. Podano wskazania dotyczące zmniejszania ryzyka związanego z zagrożeniem pożarowym powodowanym przez maszyny do akceptowalnego poziomu, poprzez stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych maszyn, oceny i redukcji ryzyka oraz informacji dla operatora. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do: maszyn samojezdnych; maszyn zaprojektowanych do prowadzenia kontrolowanych procesów spalania w wewnętrznych komorach (np. silniki spalinowe, piece), chyba że procesy te mogą być źródłem pożaru w innych częściach maszyny lub poza nią; maszyn stosowanych w atmosferach potencjalnie wybuchowych oraz do zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem; i systemów do wykrywania pożarów i systemów gaśniczych zintegrowanych z systemami przeciwpożarowymi stosowanymi w budynkach. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do maszyn lub ich elementów wyprodukowanych przed dniem jej publikacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19353:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami
Data publikacji 08-04-2019
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 158, Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne
Wprowadza EN ISO 19353:2019 [IDT], ISO 19353:2019 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 19353:2016-05 - wersja angielska, PN-EN ISO 19353:2016-05 - wersja niemiecka
ICS 13.110, 13.220.40