PN-EN ISO 186:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 186:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Papier i tektura -- Pobieranie próbek do oznaczania średniej jakości

Zakres

Podano metodę pobierania reprezentatywnej próbki do badań z partii papieru lub tektury, łącznie z tekturą litą i falistą w celu oznaczenia, czy średnia jakość danej partii odpowiada ustalonym wymaganiom. Ustalono zasadę oznaczenia. Podano sposób postępowania, wymagania dodatkowe oraz metodę sporządzania protokołu pobierania próbek. Podano definicje następujących terminów: partia, jednostka towarowa, arkusz, arkusz próbny, próbka ogólna, próbka do badań oraz wybór losowy

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 186:2002 - wersja polska
Tytuł Papier i tektura -- Pobieranie próbek do oznaczania średniej jakości
Data publikacji 06-05-2002
Data wycofania 15-07-2003
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 186:1996 [IDT], ISO 186:1994 [IDT]
Zastępuje PN-P-50080:1991 - wersja polska
ICS 85.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 186:2003 - wersja angielska