PN-O-79711:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Opakowania szklane -- Badanie pojemności metodą wagową

Zakres

Opisano metodę badania pojemności przez ważenie opakowań po ich napełnieniu do obrzeża uzyskując pojemność całkowitą lub do poziomu napełniania uzyskując pojemność nominalną. Podano sposób obliczania wyniku badania. Przedstawiono zawartość protokołu badania

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-O-79711:1989 - wersja polska
Tytuł Opakowania szklane -- Badanie pojemności metodą wagową
Data publikacji 29-03-1989
Data wycofania 31-08-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
Wprowadza ISO 8106:1985 [NEQ]
Zastępuje PN-O-79560:1981 - wersja polska, PN-O-79702:1976 - wersja polska, PN-O-79704:1980 - wersja polska, PN-O-79700:1981 - wersja polska
ICS 55.020