PN-EN ISO 186:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 186:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Papier i tektura -- Pobieranie próbek do oznaczania średniej jakości

Zakres

Podano metodę pobierania reprezentatywnej próbki do badań z partii papieru lub tektury, łącznie z tekturą litą i falistą w celu oznaczenia, czy średnia jakość danej partii odpowiada ustalonym wymaganiom. Ustalono zasadę oznaczania. Podano sposób postępowania, wymagania dodatkowe oraz metodę sporządzania protokołu pobierania próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 186:2003 - wersja angielska
Tytuł Papier i tektura -- Pobieranie próbek do oznaczania średniej jakości
Data publikacji 15-07-2003
Data wycofania 29-11-2004
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 186:2002 [IDT], ISO 186:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 186:2002 - wersja polska
ICS 85.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 186:2004 - wersja polska