PN-EN ISO 15607:2020-03 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogólne

Zakres

Niniejszy dokument jest częścią serii norm dotyczących specyfikacji i kwalifikowania technologii spawania. Załącznik A zawiera szczegółowe informacje na temat tej serii norm, Załącznik B - tablicę dotyczącą stosowania tych norm, a Załącznik C - schemat blokowy przebiegu postępowania w celu opracowania i kwalifikowania WPS. Niniejszy dokument określa ogólne zasady dla specyfikacji i kwalifikowania technologii spawania metali. Niniejszy dokument odnosi się również do kilku innych norm w zakresie szczegółowych zasad dotyczących konkretnych zastosowań. Niniejszy dokument dotyczy spawania ręcznego, częściowo zmechanizowanego, w pełni zmechanizowanego i zautomatyzowanego. Technologie spawania są kwalifikowane przez spełnienie jednego lub więcej protokołów kwalifikowania technologii spawania (WPQR). Zastosowanie określonej metody kwalifikowania jest często wymaganiem normy wyrobu. Zakłada się, że kwalifikowane technologie spawania są wykorzystywane w produkcji przez kompetentnych spawaczy, kwalifikowanych zgodnie z odpowiednią częścią ISO 9606 lub przez kompetentnych operatorów kwalifikowanych zgodnie z ISO 14732.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15607:2020-03 - wersja polska
Tytuł Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogólne
Data publikacji 17-11-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 15607:2019 [IDT], ISO 15607:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15607:2007 - wersja polska
ICS 25.160.10