PN-EN ISO 15605:2005 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Kleje -- Pobieranie próbek

Zakres

Określono metody pobierania próbek klejów i podobnych produktów w celu uzyskania jednorodnej, odpowiedniej wielkości, reprezentatywnej próbki produktu poddanego badaniu - mające zastosowanie również w odniesieniu do produktów, które przed zastosowaniem mogą wymagać stosowania dodatków, mieszania z katalizatorem lub utwardzaczem. Nie podano metod pobierania próbek ze strumienia kleju (w tym przypadku próbki mogą być przygotowane zgodnie z PN-ISO 8213). Postanowienia normy nie mają zastosowania do klejów pochodzenia zwierzęcego

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15605:2005 - wersja polska
Tytuł Kleje -- Pobieranie próbek
Data publikacji 05-09-2005
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN ISO 15605:2004 [IDT], ISO 15605:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15605:2004 - wersja angielska
ICS 83.180