PN-EN ISO 15605:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15605:2005 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Kleje -- Pobieranie próbek

Zakres

Określono metody pobierania próbek klejów i podobnych produktów w celu uzyskania jednorodnej, odpowiedniej wielkości, reprezentatywnej próbki produktu poddanego badaniu. Próbka lub próbki pobrane w ten sposób są odpowiednie do sprawdzania i przygotowane do badań. Niniejsze metody stosuje się również do produktów, które mogą wymagać stosowania dodatków, mieszania z katalizatorem lub utwardzaczem przed ich zastosowaniem; pobiera się wówczas próbki każdego ze składników. Norma nie zawiera metod pobierania próbek ze strumienia kleju (w tym przypadku próbki mogą być przygotowane zgodnie z ISO 8213). Postanowienia niniejszej normy nie mają zastosowania do klejów pochodzenia zwierzęcego

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15605:2004 - wersja angielska
Tytuł Kleje -- Pobieranie próbek
Data publikacji 15-11-2004
Data wycofania 05-09-2005
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN ISO 15605:2004 [IDT], ISO 15605:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1066:1999 - wersja polska
ICS 83.180
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15605:2005 - wersja polska