PN-EN ISO 15528:2013-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15528:2021-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierów -- Pobieranie próbek

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono sposoby pobierania próbek farb, lakierów oraz surowców stosowanych do ich wytworzenia. Uwzględniono ciecze i produkty przechodzące podczas ogrzewania w stan ciekły bez zmian chemicznych oraz produkty w postaci proszków, granulatów i past. Próbki mogą być pobrane z pojemników, np. puszek, bębnów, zbiorników, cystern lub zbiorników i ładowni statków, a także z beczek, worków, kontenerów elastycznych, silosów, samochodów silosowych lub przenośników taśmowych. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie dotyczy przygotowania do badań i uśredniania pobranych próbek. Jest to uregulowane w ISO 1513.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15528:2013-10 - wersja angielska
Tytuł Farby, lakiery oraz surowce do farb i lakierów -- Pobieranie próbek
Data publikacji 30-10-2013
Data wycofania 01-03-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 15528:2013 [IDT], ISO 15528:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15528:2002 - wersja polska
ICS 87.040
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15528:2021-03 - wersja angielska