PN-EN ISO 15512:2016-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15512:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości wody

Zakres

W niniejszej Normie podano metody oznaczania zawartości wody w tworzywach sztucznych w postaci proszku, granulatu i wyrobów gotowych. Metodami tymi nie bada się absorpcji wody (kinetyki i wilgotności równowagowej) przez tworzywa sztuczne, oznaczanej według ISO 62.
Metoda A jest odpowiednia do oznaczania zawartości wody od 0,1 % z dokładnością 0,1%. Metody B i C są odpowiednie do oznaczania zawartości wody od 0,01% z dokładnością 0,01 %.
Zawartość wody jest istotnym parametrem w przetwarzaniu materiałów i powinna pozostawać poniżej poziomu podanego w odpowiedniej normie dotyczącej materiału.
W niniejszej Normie opisano cztery alternatywne metody.

- Metoda A jest metodą ekstrakcyjną z użyciem bezwodnego metanolu, w której wyekstrahowaną wodę miareczkuje się metodą Karla Fischera. Metodę można stosować w przypadku wszystkich tworzyw, w tym granulatów o wymiarach mniejszych niż 4 mm x 4 mm x 3 mm. Metodę można stosować np. w przypadku prepolimerów w postaci proszku nierozpuszczalnego w metanolu.

- Metoda B1 polega na odparowaniu wody w piecu rurowym. Woda zawarta w badanej próbce jest odparowywana i przenoszona za pomocą gazu nośnego, którym jest suche powietrze lub azot, do naczynia miareczkowego, w którym następuje miareczkowanie zebranej wody metodą Karla Fischera. Metodę można stosować w przypadku wszystkich tworzyw sztucznych, w tym granulatów o wymiarach mniejszych niż 4 mm x 4 mm x 3 mm.

- Metoda B2 polega na odparowaniu wody z ogrzewanej w fiolce próbki. Woda zawarta w badanej próbce jest odparowywana i przenoszona za pomocą gazu nośnego, którym jest suche powietrze lub azot, do naczynia miareczkowego, w którym następuje miareczkowanie zebranej wody metodą Karla Fischera. Metodę można stosować w przypadku wszystkich tworzyw sztucznych, w tym granulatów o wymiarach mniejszych niż 4 mm x 4 mm x 3 mm.

- Metoda C jest metodą manometryczną. Zawartość wody oznacza się poprzez wzrost ciśnienia, będącego efektem odparowania wody pod próżnią. Metody tej nie stosuje się w przypadku tworzyw sztucznych zawierających substancje lotne, inne niż woda, w ilościach znacznie wpływających na prężność par w temperaturze pokojowej. Kontrole obecności znacznych ilości substancji lotnych powinny być wykonywane okresowo, np. metodą chromatografii gazowej. Wspomniane kontrole są szczególnie wymagane w przypadku nowych rodzajów lub gatunków materiału.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15512:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie zawartości wody
Data publikacji 02-12-2016
Data wycofania 02-07-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 141, Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 15512:2016 [IDT], ISO 15512:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15512:2014-11 - wersja angielska
ICS 83.080.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15512:2019-07 - wersja angielska