PN-EN ISO 1518-1:2023-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 1: Metoda stałego obciążenia

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono metodę oznaczania, w określonych warunkach, odporności pojedynczej powłoki lub systemu powłokowego z farb, lakierów lub produktów podobnych na zarysowanie za pomocą igły zarysowującej, obciążonej ustaloną siłą. Igłą zarysowuje się powłokę do podłoża, z wyjątkiem systemu powłokowego, w przypadku którego można zarysowywać powłokę do podłoża lub do powłoki międzywarstwowej.

Opisana metoda może być przeprowadzona:
a) albo jako próba "wytrzymuje/nie wytrzymuje", poprzez badanie z zastosowaniem określonego pojedynczego obciążenia igły zarysowującej, w celu oceny zgodności z określoną specyfikacją; albo
b) jako próba oceniająca poprzez zastosowanie wzrastającego obciążenia igły, w celu określenia najmniejszego obciążenia, przy którym zachodzi zarysowanie powłoki.

UWAGA Ani w niniejszym dokumencie, ani w ISO 1518-2 nie ustalono metody z zastosowaniem zakrzywionego rylca, którą ustalono w ISO 12137. Wybór między tymi trzema metodami zależy od indywidualnego problemu występującego w praktyce.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 1518-1:2023-08 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na zarysowanie -- Część 1: Metoda stałego obciążenia
Data publikacji 08-08-2023
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 1518-1:2023 [IDT], ISO 1518-1:2023 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 1518-1:2019-07 - wersja angielska
ICS 87.040