PN-EN ISO 14644-2:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 2: Monitorowanie w celu wykazania spełnienia wymagania dla pomieszczenia czystego z uwagi na czystość powietrza w odniesieniu do stężenia cząstek

Zakres

W niniejszej części ISO 14644 określono wymagania minimalne dotyczące planu monitorowania pomieszczeń czystych i stref, w odniesieniu do stężenia cząstek stałych, w oparciu o badanie parametrów określających lub mających wpływ na stężenie cząstek powietrzu. Niniejsza część ISO 14644 nie dotyczy monitorowania stanów, takich jak wibracje, ani ogólnej konserwacji systemów inżynierskich. Nie uwzględnia monitorowania populacji cząstek, które są poza określonym zakresem progowej wielkości cząstek, od 0,1 um do 5 um. Stężeń najdrobniejszych cząstek (cząstki mniejsze niż 0,1 μm) będzie dotyczyć oddzielna norma.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14644-2:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 2: Monitorowanie w celu wykazania spełnienia wymagania dla pomieszczenia czystego z uwagi na czystość powietrza w odniesieniu do stężenia cząstek
Data publikacji 14-03-2016
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
Wprowadza EN ISO 14644-2:2015 [IDT], ISO 14644-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14644-2:2005 - wersja polska
ICS 13.040.35