PN-EN ISO 14644-3:2020-03 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 3: Metody badań

Zakres

Niniejszy dokument przedstawia metody badań dotyczące czynności prowadzonych w pomieszczeniach czystych i strefach czystych w celu spełnienia wymagań klasyfikacji czystości powietrza, innych czynników czystości i związanych z nimi warunków kontrolowanych. Badania charakterystyki są określone dla dwóch rodzajów pomieszczeń czystych i stref czystych: z przepływem powietrza jednokierunkowym i przepływem powietrza nie jednokierunkowym, w trzech możliwych stanach użytkowania: powykonawczym, spoczynkowym i operacyjnym. Dla metod badań zalecono aparaturę i procedury w celu ustalenia parametrów charakterystyki. Jeżeli na metodę badania ma wpływ rodzaj pomieszczenia czystego lub strefy czystej, proponowane są procedury alternatywne. Aby dogodzić różnym względom użytkowania, w przypadku niektórych badań, polecanych jest kilka różnych metod i urządzeń. Na podstawie umowy pomiędzy klientem a dostawcą mogą być stosowane metody alternatywne, nie ujęte w tym dokumencie. Alternatywne metody nie koniecznie zapewniają równoznaczne pomiary. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do pomiaru produktów lub procesów w pomieszczeniach czystych, strefach czystych i urządzeń rozdzielających. UWAGA Niniejszy dokument nie dotyczy rozważań bezpieczeństwa związanych z jego wykorzystaniem (na przykład użycia niebezpiecznych materiałów, czynności i sprzętu). Użytkownik tego dokumentu jest odpowiedzialny za ustalenie odpowiednich działań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz za określenie możliwości zastosowania ograniczeń przed jej wykorzystaniem.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14644-3:2020-03 - wersja angielska
Tytuł Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 3: Metody badań
Data publikacji 13-03-2020
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
Wprowadza EN ISO 14644-3:2019 [IDT], ISO 14644-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14644-3:2006 - wersja angielska
ICS 13.040.35