PN-EN ISO 14644-1:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek

Zakres

W niniejszej części ISO 14644 określono klasyfikację czystości powietrza pod względem stężenia cząstek stałych w powietrzu pomieszczeń czystych, stref czystych i urządzeń oddzielających zdefiniowanych w ISO 14644-7:2004. W klasyfikacji uwzględniane są tylko populacje cząstek o rozdziale skumulowanym, z wartością progową (dolną granicą) wielkości w przedziale od 0,1 µm do 5 µm. Podstawą oznaczania stężenia cząstek o wymiarach równych lub większych od określonego, w wyznaczonych miejscach pobierania próbek jest użycie rozpraszających światło (dyskretnych) liczników cząstek stałych (LSAPC). Niniejsza część ISO 14644 nie obejmuje klasyfikacji populacji cząstek, których wymiar progowy wykracza poza podany zakres wynoszący od 0,1 µm do 5 µm. Stężeniom ultra małych cząstek (cząstki mniejsze od 0,1 µm) poświęcona będzie osobna norma dotycząca określania czystości powietrza w odniesieniu do cząstek w nanoskali. Do określenia populacji makrocząstek (cząstki większe od 5 µm) może być używany deskryptor M (patrz Załącznik C). Niniejsza część ISO 14644 nie może być stosowana do charakteryzowania natury fizycznej, chemicznej, radiologicznej, zdolności cząstek do życia lub innych cech cząstek obecnych w powietrzu.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14644-1:2016-03 - wersja angielska
Tytuł Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia cząstek
Data publikacji 14-03-2016
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
Wprowadza EN ISO 14644-1:2015 [IDT], ISO 14644-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14644-1:2005 - wersja polska
ICS 13.040.35