PN-EN ISO 14644-2:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14644-2:2016-03 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące badania i monitorowania w celu wykazania ciągłej zgodności z normą ISO 14644-1

Zakres

Podano wymagania dla okresowych badań pomieszczeń czystych i czystych stref, przeprowadzanych w celu wykazania zachowania zgodności z ISO 14666-1 pod względem klasyfikacji czystości według stężenia cząstek zawieszonych w powietrzu

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 14644-2:2005 - wersja polska
Tytuł Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące badania i monitorowania w celu wykazania ciągłej zgodności z normą ISO 14644-1
Data publikacji 16-03-2005
Data wycofania 14-03-2016
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
Wprowadza EN ISO 14644-2:2000 [IDT], ISO 14644-2:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14644-2:2002 - wersja angielska
ICS 13.040.35
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14644-2:2016-03 - wersja angielska