PN-EN ISO 13937-3:2002 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Tekstylia -- Metody badania rozdzierania płaskich wyrobów -- Część 3: Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie skrzydełka (metoda pojedynczego rozdzierania)

Zakres

Opisano metodę pojedynczego rozdzierania do wyznaczania siły rozdzierania płaskiego wyrobu, głównie tkanin, z zastosowaniem próbki w kształcie skrzydełka mocowanego w zaciskach pod określonym kątem do kierunku nitek; metoda ta może być również stosowana do wyrobów wytworzonych innymi technikami

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13937-3:2002 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Metody badania rozdzierania płaskich wyrobów -- Część 3: Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie skrzydełka (metoda pojedynczego rozdzierania)
Data publikacji 23-12-2002
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 13937-3:2000 [IDT], ISO 13937-3:2000 [IDT]
ICS 59.080.30