PN-EN ISO 13937-4:2002 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Tekstylia -- Metody badania rozdzierania płaskich wyrobów -- Część 4: Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie języczka (metoda podwójnego rozdzierania)

Zakres

Opisano metodę podwójnego rozdzierania z zastosowaniem próbki z wyciętym języczkiem, przeznaczoną głównie do tkanin, a także wyrobów wytworzonych innymi technikami. Zilustrowano na rysunkach kształt próbki roboczej i sposób jej mocowania w zaciskach. Podano w załącznikach: propozycję sposobu pobierania prób, przykład rozmieszczenia miejsc do wycinania próbek oraz przykład obliczenia siły rozdzierania

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13937-4:2002 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Metody badania rozdzierania płaskich wyrobów -- Część 4: Wyznaczanie siły rozdzierania próbek roboczych w kształcie języczka (metoda podwójnego rozdzierania)
Data publikacji 23-12-2002
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 13937-4:2000 [IDT], ISO 13937-4:2000 [IDT]
ICS 59.080.30