PN-EN ISO 13079:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Szklany i tworzywowy sprzęt laboratoryjny -- Rurki i sprzęt pomocniczy do pomiaru opadu czerwonych krwinek metodą Westergren'a

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania dotyczące rurek jednorazowego i wielokrotnego użytku wykonanych ze szkła oraz tworzywa, a przeznaczonych do mierzenia szybkości opadania czerwonych krwinek (ESR) metodą Westergrena oraz dla sprzętu pomocniczego służącego do podtrzymywania rurek podczas wykonywania badań. "Rurki Westergrena" są czasami określane jako "pipety Westergrena". Zasady postępowania przy pomiarze szybkości opadania czerwonych krwinek metodą Westergrena podano w Załączniku D

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13079:2011 - wersja angielska
Tytuł Szklany i tworzywowy sprzęt laboratoryjny -- Rurki i sprzęt pomocniczy do pomiaru opadu czerwonych krwinek metodą Westergren'a
Data publikacji 20-12-2011
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN ISO 13079:2011 [IDT]
ICS 71.040.20, 11.100.10