PN-EN ISO 12944-9:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji

Zakres

W niniejszym dokumencie ustalono wymagania dotyczące właściwości ochronnych systemów malarskich na konstrukcje morskie (offshore) i podobne konstrukcje (tj. te narażone na atmosferę morską, jak również te zanurzone w morzu lub słonawej wodzie). Takie konstrukcje są narażone na środowiska o kategorii korozyjności CX (offshore) i kategorię zanurzenia Im4 według ISO 12944-2.


W niniejszej części ISO 12944 opisano systemy malarskie o długiej trwałości zgodnie z ISO 12944-1.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do konstrukcji wykonanych ze stali węglowej, nie obejmuje powierzchni Cd/Bi Cr i Zn/Bi Cr. Nie ma zastosowania do powierzchni pod izolacją lub betonu.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do systemów malarskich przeznaczonych do stosowania w zakresie temperatur od −20 °C do +80 °C i badania właściwości mają na celu zweryfikowanie przydatności systemów malarskich do tego zakresu temperatur.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do systemów malarskich do zanurzenia (Im4), które są przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia aż do 50 °C.


W niniejszym dokumencie ustalono:

- metody badań do stosowania do oznaczania składu poszczególnych składników ochronnego systemu malarskiego;

- laboratoryjne metody badań właściwości do oceny przewidywanej trwałości ochronnego systemu malarskiego;

- kryteria do zastosowania do oceny wyników badań właściwości.


Niniejszy dokument obejmuje wymagania dotyczące nowych robót i wszelkich napraw niezbędnych przed ich rozpoczęciem. Może być również stosowany w odniesieniu do renowacji, jeśli przeprowadza się całkowity remont a podłoże metalowe jest całkowicie odsłonięte metodą obróbki strumieniowo-ściernej.
Nie dotyczy on renowacji, gdzie zwykle stosuje się przygotowanie powierzchni inne niż obróbka strumieniowo-ścierna.


Niniejszy dokument dotyczy konstrukcji wykonanych ze stali węglowej o grubości nie mniejszej niż 3 mm, zaprojektowanych przy użyciu zatwierdzonego obliczania wytrzymałości.

Niniejszy dokument nie obejmuje:
- konstrukcji zbudowanych ze stali nierdzewnej oraz wykonanych z miedzi, tytanu lub aluminium lub ich stopów;
- kabli stalowych;
- konstrukcji podziemnych;
- rurociągów;
- wnętrz zbiorników magazynowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap1:2019-10E
View FilePN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap2:2019-11E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer normy PN-EN ISO 12944-9:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji
Data publikacji 06-03-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 175, Farb i Lakierów
Wprowadza EN ISO 12944-9:2018 [IDT], ISO 12944-9:2018 [IDT]
ICS 75.180.10, 87.020, 91.080.13
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap1:2019-10E, PN-EN ISO 12944-9:2018-03/Ap2:2019-11E