PN-EN ISO 12402-5:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12402-5:2007 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej normie podano wymagania bezpieczeństwa, odnośnie do konstrukcji, niezawodności, działania, rozmiarów, znakowania, części składowych i metod badań dotyczące wypornościowych urządzeń osobistych (zwanych odtąd jako PFD). Norma dotyczy sześciu klas urządzeń PFD i stosownych materiałów i części składowych, urządzeń specjalnego przeznaczenia i zagadnień dodatkowych stosowanych na statkach pełnomorskich i na małych statkach

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12402-5:2006/AC:2007E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12402-5:2006 - wersja angielska
Tytuł Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 02-11-2006
Data wycofania 21-12-2007
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN ISO 12402-5:2006 [IDT], ISO 12402-5:2006 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 393:1998 - wersja polska, PN-EN 393:1998/A1:2000 - wersja polska
ICS 13.340.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12402-5:2007 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 12402-5:2006/AC:2007E