PN-C-05013:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Taśmy przenośnikowe trudnopalne -- Metody badania trudnopalności

Zakres

Określono sześć metod badań: A- metodę płomieniową, B- metodę cierna, C - metodę sztolni pożarowej, D- metodę sztolni modelowej, E- metodę rusztu propanowego, Fxmmetodę wskaźnika tlenowego. Podano: określenia, pobieranie próbek, przyrządy, wykonanie, obliczanie wyników, protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-C-05013:1993 - wersja polska
Tytuł Taśmy przenośnikowe trudnopalne -- Metody badania trudnopalności
Data publikacji 31-03-1993
Data wycofania 07-09-2015
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
ICS 13.220.40, 53.040.20