PN-EN ISO 12402-5:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12402-5:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej normie podano wymagania bezpieczeństwa, odnośnie do konstrukcji, niezawodności, działania, rozmiarów, znakowania, części składowych i metod badań dotyczące wypornościowych urządzeń indywidualnych (zwanych odtąd jako PFD). Norma dotyczy sześciu klas urządzeń PFD, stosownych materiałów, części składowych, urządzeń specjalnego przeznaczenia i zagadnień dodatkowych stosowanych na statkach pełnomorskich i na małych statkach

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12402-5:2007 - wersja polska
Tytuł Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 21-12-2007
Data wycofania 22-02-2021
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
Wprowadza EN ISO 12402-5:2006 [IDT], ISO 12402-5:2006/Cor 1:2006 [IDT], ISO 12402-5:2006 [IDT], EN ISO 12402-5:2006/AC:2006 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN ISO 12402-5:2006/AC:2007 - wersja angielska, PN-EN ISO 12402-5:2006 - wersja angielska
ICS 13.340.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12402-5:2021-02 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 12402-5:2007/A1:2012P, PN-EN ISO 12402-5:2007/A1:2010E