PN-EN ISO 11137-3:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 3: Wytyczne dotyczące aspektów dozymetrycznych opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące spełnienia wymagań podanych w ISO 11137-1 i ISO 11137-2 oraz ISO/TS 13004 odnoszących się do dozymetrii i jej zastosowania w opracowywaniu, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji promieniowaniem jonizującym.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11137-3:2017-10 - wersja polska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 3: Wytyczne dotyczące aspektów dozymetrycznych opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli
Data publikacji 28-08-2018
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 11137-3:2017 [IDT], ISO 11137-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11137-3:2007 - wersja polska
ICS 11.080.01