PN-EN ISO 11137-3:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 3: Wytyczne dotyczące aspektów dozymetrycznych opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wytyczne dotyczące spełnienia wymagań zawartych w ISO 11137-1 i ISO 11137-2 oraz w ISO/TS 13004, odnoszących się do dozymetrii i jej zastosowania w opracowywaniu, walidacji i rutynowej kontroli procesu sterylizacji za pomocą promieniowania jonizującego.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11137-3:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Promieniowanie jonizujące -- Część 3: Wytyczne dotyczące aspektów dozymetrycznych opracowywania, walidacji i rutynowej kontroli
Data publikacji 16-10-2017
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 11137-3:2017 [IDT], ISO 11137-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11137-3:2007 - wersja polska
ICS 11.080.01