PN-EN ISO 10439-4:2015-04 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 4: Rozprężarko-sprężarki

Zakres

W niniejszej części ISO 10439 określono minimalne wymagania i podano zalecenia dla sprężarek osiowych z pojedynczym wałem i dla procesowych sprężarek odśrodkowych z wewnętrzną przekładnią oraz dla rozprężarko-sprężarek do zastosowań specjalnych, które operują gazem lub powietrzem technicznym w przemyśle naftowym, petrochemicznym i w przemyśle gazowniczym. W niniejszej części ISO 10439 określono wymagania dla rozprężarko-sprężarek w uzupełnieniu do wymagań ogólnych określonych w ISO 10439-1:2015.
Zakres normy obejmuje tylko rozprężarki i sprężarki na wspólnym wale (rozprężarko-sprężarka). Nie ma zastosowania do rozprężarek z oddzielnymi wałami wyjściowymi (np. do napędu generatorów). Rozprężarki dla gazów gorących o temperaturze ponad 300 °C (570 °F) nie są ujęte w niniejszej części ISO 10439.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10439-4:2015-04 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 4: Rozprężarko-sprężarki
Data publikacji 05-07-2018
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 10439-4:2015 [IDT], ISO 10439-4:2015 [IDT]
ICS 23.140, 71.120.99, 75.180.20