PN-EN ISO 10439-1:2015-03 - wersja polska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono minimalne wymagania oraz podano zalecenia dla sprężarek osiowych, jednowałowych, zespolonych z przekładnią procesowych sprężarek odśrodkowych oraz rozprężarko-sprężarek do zastosowań specjalnych, takich jak do operowania gazem lub powietrzem procesowym w przemyśle naftowym, petrochemicznym i gazowniczym. Niniejsza część ISO 10439 wyszczególnia ogólne wymagania mające zastosowanie do wszystkich takich maszyn.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do wentylatorów (są one ujęte w API 673) ani dmuchaw wywołujących ciśnienie mniejsze niż 34 kPa (5 psi) ponad ciśnienie atmosferyczne. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma także zastosowania do zabudowanych zespolonych z przekładnią sprężarek odśrodkowych stacjonarnych oraz sprężarek powietrza dla aparatury kontrolnopomiarowej, które są objęte API 672. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje rozprężarek gazowych o temperaturze powyżej 300 °C (570 °F).
Niniejsza część ISO 10439 zawiera informacje odnoszące się do całego wyposażenia objętego innymi częściami ISO 10439. Powinna być stosowana w połączeniu z następującymi częściami ISO 10439, w odniesieniu do poszczególnego wyposażenia nimi objętego:
— ISO 10439 2;
— ISO 10439 3;
— ISO 10439 4.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10439-1:2015-03 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 17-04-2018
Liczba stron 134
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 10439-1:2015 [IDT], ISO 10439-1:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10439:2010 - wersja polska
ICS 23.140, 71.120.99, 75.180.20