PN-EN IEC 62966-2:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wydzielona przestrzeń między rzędami informatycznych szaf -- Część 2: Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących przepływu powietrza, separacji powietrza i chłodzenia powietrzem

Zakres

Niniejsza część IEC 62966 dotyczy technik wydzielonej przestrzeni między rzędami informatycznych szaf (IT) zwykle stosowanych w centrach danych. Określa kwantyfikację ich szczelności powietrznej, w szczególności współczynnik strat powietrza, który opisuje zawartość przepływu objętościowego nieużywanego do chłodzenia urządzeń IT. Ten współczynnik określa wskaźnik efektywności, który jest odwrotnie proporcjonalny do wydajności (im niższy jest ten współczynnik tym wyższa wydajność). W dokumencie przedstawiono metody pomiaru szybkości wycieku powietrza z wydzielonej przestrzeni oraz zdefiniowano system klasyfikacji wycieków z tej przestrzeni.
W niniejszym dokumencie zdefiniowano:
a) pomiar wycieku powietrza z poszczególnych elementów wydzielonej przestrzeni;
b) metodę obliczania wycieku powietrza z wydzielonej przestrzeni w oparciu o jej poszczególne składniki;
c) metodę obliczania wskaźnika przecieku powietrza w wydzielonej przestrzeni w odniesieniu do zastosowanego sprzętu IT;
d) system klasyfikacji wycieków z wydzielonej przestrzeni.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62966-2:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wydzielona przestrzeń między rzędami informatycznych szaf -- Część 2: Szczegóły dotyczące wymagań dotyczących przepływu powietrza, separacji powietrza i chłodzenia powietrzem
Data publikacji 14-04-2021
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 62966-2:2020 [IDT], IEC 62966-2:2020 [IDT]
ICS 31.240