PN-EN IEC 62677-3-102:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Termokurczliwe kształtki na niskie i średnie napięcie -- Część 3-102: Wymagania techniczne dotyczące poszczególnych materiałów -- Termokurczliwe poliolefinowe kształtki o właściwościach uniemożliwiających powstawanie wyładowań ślizgowych, do stosowania przy średnim napięciu

Zakres

Niniejsza norma dotyczy termokurczliwych kształtek na średnie napięcie w zakresie zastosowania do izolacji, zabezpieczenia przed wpływem środowiska, zabezpieczenia mechanicznego dla wyprowadzeń zakończeń kabli energetycznych, połączeń i końcówek. Kształtki te są odpowiednie do stosowania w zakresie temperatur od -40°C do 100°C.
Kształtki mogą być dostarczane wraz z pokryciem adhezyjnym. Wytyczne dotyczące kompatybilności pokrycia i właściwości temperaturowych są podane w Dodatku A. W celu wyboru opcji należy zwrócić się do producenta/dostawcy.
Materiały, które spełniają niniejsze wymagania techniczne odpowiadają ustalonym poziomom właściwości eksploatacyjnych. Jednak wybór materiału przez użytkownika do konkretnego zastosowania powinien się opierać na rzeczywistych wymaganiach niezbędnych do uzyskania odpowiednich właściwości eksploatacyjnych dla danego zastosowania, a nie tylko na niniejszych wymaganiach.
Wyszczególnione badania mają na celu sprawdzenie jakości kształtek, ale uznano, że ponieważ są one przeznaczone do zastosowania jako wyposażenie kabli nisko i średnionapięciowych, ich właściwości elektryczne muszą być sprawdzone jako części układu. Przykłady są opisane w normach EN50393. HD 629, IEC 60502.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62677-3-102:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Termokurczliwe kształtki na niskie i średnie napięcie -- Część 3-102: Wymagania techniczne dotyczące poszczególnych materiałów -- Termokurczliwe poliolefinowe kształtki o właściwościach uniemożliwiających powstawanie wyładowań ślizgowych, do stosowania przy średnim napięciu
Data publikacji 04-05-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 62677-3-102:2018 [IDT], IEC 62677-3-102:2018 [IDT]
ICS 29.035.20