PN-EN 50655-3:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Kable i przewody elektryczne -- Osprzęt -- Charakterystyka materiałowa -- Część 3: Badanie właściwości elementów zimnokurczliwych w układach niskiego i średniego napięcia do 20,8/36 (42) kV

Zakres

Niniejsza norma europejska określa metody badań i wymagania dotyczące badań właściwości (jak zdefiniowano w 3.11) elementów zimnokurczliwych przeznaczonych do użycia w osprzęcie kablowym przy niskim i średnim napięciu, jak podano w EN 50393, HD 629.1 oraz HD 629.2.
Badanie właściwości materiałów nie musi koniecznie łączyć się z badaniami typu osprzętu. Jest uznawane za niezależne badanie, ale może być przeprowadzone w powiązaniu z badaniami typu osprzętu.
Podstawową funkcją elementu może być przewodnictwo, sterowanie polem elektrycznym i redukcja naprężeń (elektrycznych), izolacja, bariera olejowa, zapewnienie odporności na tworzenie ścieżek pełznych, ochrona przed czynnikami zewnętrznymi oraz uszczelnianie. Elementy mogą być dostarczane jako jedno- lub wielowarstwowe.
Elementy powinny być zasadniczo dostarczane w stanie wstępnie rozciągniętym lub w systemach umożliwiających rozciągnięcie przed instalacją
UWAGA Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa podano w Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50655-3:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Kable i przewody elektryczne -- Osprzęt -- Charakterystyka materiałowa -- Część 3: Badanie właściwości elementów zimnokurczliwych w układach niskiego i średniego napięcia do 20,8/36 (42) kV
Data publikacji 18-05-2018
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50655-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-HD 631.4 S1:2008 - wersja angielska
ICS 29.035.20