PN-EN IEC 62677-1:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Termokurczliwe kształtki formowane przeznaczone na niskie i średnie napięcie -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejszą normę stosuje się do termokurczliwych kształtek formowanych, na niskie i średnie napięcia. Dotyczy budowy kształtek oraz różnych materiałów stosowanych do ich wyrobu, zapewniających właściwości elektroizolacyjne, uszczelnienie, ochronę mechaniczną, przewodność elektryczną, odporność na tworzenie ścieżek pełznych i zabezpieczenie przed naruszeniem wyprowadzeń kabli i przewodów zasilających, złączek i końcówek. Określono metody badań i wymagania dotyczące materiałów. W Załączniku A przedstawiono najpowszechniej dostępne kształtki. Materiały, które spełniają wymagania, zawarte w niniejszej normie, charakteryzują się określonymi własnościami. Zaleca się jednak, aby użytkownik przy doborze materiału do konkretnego zastosowania, kierował się rzeczywistymi wymaganiami odpowiednimi dla tego zastosowania a nie opierał się jedynie na niniejszej specyfikacji. Niniejsze kształtki formowane są przeznaczone do stosowania w osprzęcie kablowym niskiego i średniego napięcia i dlatego ich właściwości elektryczne należy sprawdzić w zestawie kablowym. Przykłady takich badań podano w EN 50393, HD 629 oraz IEC 60502.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62677-1:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Termokurczliwe kształtki formowane przeznaczone na niskie i średnie napięcie -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 09-03-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 62677-1:2018 [IDT], IEC 62677-1:2017 [IDT]
ICS 29.035.01, 29.035.20