PN-EN IEC 62439-3:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN
Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół redundancji równoległej (PRP) i bezstratna redundancja o wysokiej dostępności (HSR)

Zakres

Norma wieloczęściowa IEC 62439 ma zastosowanie do sieci automatyki o wysokiej dostępności opartych na technologii Ethernet.
W niniejszym dokumencie:
• wyszczególniono dwa protokoły redundancji PRP i HSR przeznaczone do bezprzerwowej naprawy w przypadku pojedynczego uszkodzenia sprzężenia między mostowego lub mostu w sieci, które są oparte na tym samym schemacie: podwojeniu transmisji przesyłanej informacji;
• określono działanie protokołu pomiaru czasu (PTP) w sieciach, które implementują dwie redundancje protokołów (Załącznik A);
• określono profile PTP, oraz wydajność konieczną dla urządzeń siłowych automatyki (Załącznik B) i automatyki przemysłowej (Załącznik C),
• zawarto dla lepszego zrozumienia samouczek (Załącznik D) na temat właściwości PTP używanych efektywnie w sieciach automatyki o wysokiej dostępności;
• zawarto informacje podstawowe do zarządzania PTP (Załącznik E);
• zdefiniowano zestaw testów zgodności dla powyższych protokołów (Załącznik F);·

* wymagane pola

Bez VAT: 350,90  PLN Z VAT: 431,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62439-3:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 3: Protokół redundancji równoległej (PRP) i bezstratna redundancja o wysokiej dostępności (HSR)
Data publikacji 19-09-2022
Liczba stron 254
Grupa cenowa XF
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 62439-3:2022 [IDT], IEC 62439-3:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN IEC 62439-3:2018-03 - wersja angielska
ICS 35.110