PN-EN IEC 62384:2021-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Elektroniczne urządzenia sterujące do modułów LED zasilane prądem stałym lub przemiennym -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

Niniejsza norma międzynarodowa określa wymagania funkcjonalne dotyczące urządzeń elektronicznych do stosowania przy zasilaniu prądem d.c. lub a.c. o napięciu do 1 000 V (a.c. przy 50 Hz lub 60 Hz), skojarzonych z modułami LED według IEC 62031. Urządzenia do modułów LED określone w niniejszej normie są zaprojektowane do zapewnienia stałych wartości napięcia lub prądu. Odchylenia od czystości generowanego napięcia lub prądu nie wykluczają urządzenia z zakresu niniejszej normy.
UWAGA 1 Badania według niniejszej normy są badaniami typu. Nie zostały włączone wymagania dotyczące badań indywidualnych urządzeń podczas produkcji.
UWAGA 2 Wymagania dotyczące urządzeń z wbudowanymi środkami do zmian mocy wyjściowej są w opracowaniu.
UWAGA 3 Można oczekiwać, że urządzenie spełniające wymagania niniejszej normy zapewni zadawalającą pracę między 92 % i 106 % wartości znamionowej napięcia zasilającego, uwzględniając specyfikacje producenta modułu LED.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 62384:2021-02 - wersja angielska
Tytuł Elektroniczne urządzenia sterujące do modułów LED zasilane prądem stałym lub przemiennym -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 10-02-2021
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN IEC 62384:2020 [IDT], IEC 62384:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62384:2007/A1:2009 - wersja angielska, PN-EN 62384:2007 - wersja polska
ICS 29.140.99