PN-EN IEC 61969-1:2021-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61969-1:2023-11 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 1: Wytyczne do projektowania

Zakres

W niniejszej części IEC 61969 podano zalecenia konstrukcyjne dotyczące obudów urządzeń działających na zewnątrz, w szerokim zakresie zastosowań do urządzeń mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych oraz ich instalacji, wszędzie tam gdzie używane są rozwiązania modularne.
Celem niniejszego dokumentu jest:
– przegląd specyfikacji dla obudów ze zwróceniem uwagi na wymagania dotyczące zastosowań napowietrznych do stacjonarnej pracy w miejscach zainstalowania niechronionych przed wodą, oraz
– osiągnięcie integralności produktu w warunkach napowietrznych i ułatwienie wyboru produktu przy zakupie obudów od różnych dostawców.
Obudowy te przewidziane są do wyposażenia i zapewnienia ochrony urządzeń zainstalowanych na zewnątrz przed niepożądanym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Zainstalowane wyposażenie mogą stanowić, ale nie jest to wyłączne zastosowanie, stojaki lub podstawy montażowe zgodne z IEC 60917 (wszystkie części) lub IEC 60297 (wszystkie części).

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61969-1:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 1: Wytyczne do projektowania
Data publikacji 28-01-2021
Data wycofania 06-11-2023
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 61969-1:2020 [IDT], IEC 61969-1:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61969-1:2012 - wersja angielska
ICS 31.240
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61969-1:2023-11 - wersja angielska