PN-EN 61969-1:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61969-1:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 1: Wytyczne do projektowania

Zakres

W niniejszej części PN-EN 61969 podano zalecenia konstrukcyjne dotyczące obudów urządzeń działających na zewnątrz, w szerokim zakresie zastosowań do urządzeń mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych oraz ich instalacji, wszędzie tam gdzie używane są rozwiązania modularne. Podano również przegląd specyfikacji dla obudów ze zwróceniem uwagi na wymagania dotyczące zastosowań napowietrznych do stacjonarnej pracy w miejscach zainstalowania nie chronionych przed wodą. Obudowy te przewidziane są do wyposażenia i zapewnienia ochrony urządzeń zainstalowanych na zewnątrz przed niepożądanym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Zainstalowane wyposażenie mogą stanowić, ale nie jest to wyłączne zastosowanie, stojaki podporządkowane zgodne z PN-EN 60917-2-2 lub PN-EN 60297-3-101

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61969-1:2012 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 1: Wytyczne do projektowania
Data publikacji 04-05-2012
Data wycofania 28-01-2021
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN 61969-1:2012 [IDT], IEC 61969-1:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61969-1:2002 - wersja angielska
ICS 31.240
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61969-1:2021-01 - wersja angielska