PN-EN 61969-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 2: Wymiary koordynacyjne

Zakres

W niniejszej części PN-EN 61969 opisano konstrukcję obudów do pracy na zewnątrz, w miejscu zainstalowania nie chronionym przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych jak określono w PN-EN 61969-1 (Wyd. 2.0). Wewnętrzne i zewnętrzne wymiary koordynacyjne zostały podane wg IEC 60917-2. Wymiary wewnętrzne są zgodne z wymiarami montażowymi stojaków podporządkowanych zgodnie z PN-EN 60917-2-2 i PN-EN 60297-3. Wymiary zewnętrzne, w porównaniu z PN-EN 60917-2, są częściowo zwiększone w celu spełnienia wymagań konstrukcyjnych wynikających ze specyfiki warunków pracy na zewnątrz

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61969-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Obudowy do urządzeń działających na zewnątrz -- Część 2: Wymiary koordynacyjne
Data publikacji 04-05-2012
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN 61969-2:2012 [IDT], IEC 61969-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61969-2:2002 - wersja angielska, PN-EN 61969-2-1:2002 - wersja angielska, PN-EN 61969-2-2:2002 - wersja angielska
ICS 31.240